חדר


איה.1
ביירות.2
מחומצנת.3
אחרי שכולם ימותו.4
אנשים כמוני.5
גרמנים.6
שרה ודוד.7
הכל במקום.8
פסל.9
שאכטה.10
מה שהיא השאירה.11
?איפה טעינו.12
הנפש הטובה.13
חתול שחור.14
 
דף ראשי
 
טנא והזאב - הספר
 
חדר
 
הרוב חי
 
אוסף
 
זכרון קצר
 
הכל במקום
 
חתול שחור מארח
 
חצי צוחק
 
חתול שחור
 
טנא והזאב
 
הורדות
 
זאב ברשת
 
?מי באוהבים
 
.אני באוהבים